×

Sastanak s s predstavnicima udruženja European Bioplastics

13.11.2019

Zastupnik dr.sc. Tomislav Sokol sastao se s predstavnicima udruženja European Bioplastics u prostorijama Europskog parlamenta kako bi se upoznao s radom udruženja u industriji od velike važnosti za okoliš i klimu sa stopom rasta od preko 20% godišnje te kako bi se postavili temelji za daljnju suradnju.

Sastanak s s predstavnicima udruženja European Bioplastics | Sokol

Zastupnik dr.sc. Tomislav Sokol sastao se s predstavnicima udruženja European Bioplastics u prostorijama Europskog parlamenta kako bi se upoznao s radom udruženja u industriji od velike važnosti za okoliš i klimu sa stopom rasta od preko 20% godišnje te kako bi se postavili temelji za daljnju suradnju.

European Bioplastics  je udruženje koje zastupa interese uspješne industrije bio plastike u Europi. Plastika čini veliki udio u mnogim proizvodima u našem svakodnevnom životu. Za gotovo svaki konvencionalni plastični materijal postoji alternativa bio plastikama već dostupna na tržištu. Bio plastika je vrlo složeni i sofisticirani materijali koji mogu pomoći u poboljšanju održivosti proizvoda od plastike i daljnjem razvoju mnogih prednosti plastike. Zbog sve veće svijesti i potražnje u našem društvu za održivim proizvodima i njihovog utjecaja na okoliš, bio plastični materijali postaju izbor izbora za brzo rastući broj marki i kupaca širom svijeta. Naši posljednji podaci o tržištu predviđaju da će između 2019. i 2024. globalni proizvodni kapaciteti bio plastike porasti za 15 posto, s oko 2,11 milijuna tona 2019. na približno 2,43 milijuna tona 2024. godine. Bio plastika je glavni pokretač evolucije plastike i značajno doprinosi održivom društvu i okolišu.

Primarni zadatak „European bioplastics“ je podići svijest i informirati poduzeća, marke, potrošače, kreatore politika, medije i zainteresiranu javnost o svojstvima, koristima i potencijalima bio plastike za održivo društvo i služi kao partner znanja i poslovna mreža za tvrtke, stručnjake i sve relevantne skupine dionika u industriji bio plastike.

European Bioplastics  teži povoljnom političkom i gospodarskom okviru koji bi omogućio daljnji tehnološki napredak i potpuno uvođenje bio plastike na tržište, zagovara održivi uzgoj usjeva na biomasu za proizvodnju plastike na biološkoj osnovi te podržava provedbu bolje infrastrukture za gospodarenje otpadom, uključujući učinkovitije sustave ponovne uporabe i recikliranja.

Cilj sastanka bio je unapređenje gospodarskog i regulatornog okvira u Europi kako bi se omogućilo da tržište bio plastike raste i raste i to na način da se okupe svi relevantni partnere i sudionici i posluže kao platforma znanja kako bi se stvorio valjan zakonodavan okvir i da Europska unija ulozi vrijeme i sredstva da se omogući cjelovito uvođenje bio plastike na tržište.

Na kraju sastanka postignut je zaključak kako postoji značajan problem s odlaganjem plastike te da je potreban intenzivna podrška u osnivanju start-up poduzeća za informiranje sire javnosti te kako se trebaju osnivati novi agro inkubatori na temelju inovativnog primjera Slovenije. Kako bi se smanjile cijene odlaganja agro otpada te kako bi se generalno isti i smanjio, zastupnik dr.sc. Tomislav Sokol ce nastaviti intenzivni rad u Europskom parlamentu.