×

Konferencija “Zločini nad Hrvatima u Domovinskom ratu"

21.02.2020

Konferencija “Zločini nad Hrvatima u Domovinskom ratu", s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. Konferencija je organizirana s predstavnicima hrvatskih braniteljskih udruga, ogranka HDZ Gornja Dubrava te Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskoga rata. Poseban gost konferencije bio je dr. sc. Ante Nazor.

Konferencija “Zločini nad Hrvatima u Domovinskom ratu

 

Konferencija “Zločini nad Hrvatima u Domovinskom ratu"