×

EU ima instrumente koje može usmjeriti na borbu protiv raka

17.12.2019

Iako je zdravstvo primarno nadležnost država članica, ta odredba ne smije biti izlika da EU ne učini ništa. EU ima instrumente koje može usmjeriti na bolju zdravstvenu skrb te pokrenuti zajedničku europsku borbu protiv raka. Pokažimo da EU nije birokratsko čudovište, nego da doista može poboljšati život građana.